KWSP ada membuat pilihan mencarum untuk orang ramai yang bekerja sendiri.

Caruman KWSP tidak dihadkan hanya kepada mereka yang diwajibkan di bawah Akta KWSP 1991. Penyertaan sukarela daripada mereka yang tidak tertakluk di bawah undang-undang KWSP adalah sangat dialu-alukan. Tambahan pula, ianya merupakan satu kelebihan bagi anda untuk memiliki simpanan di hari persaraan.  

Amaun bayaran minimum caruman adalah RM50 sahaja bagi setiap transaksi dan boleh dibayar tunai, cek, kiriman wang atau perbankan internet.  Mudah kan?  Saya pilih perbankan internet.

Untuk keterangan lanjut anda boleh baca di sini 

Borang boleh lihat di KWSP 6A(1)